היסטוריה

משלהי המאה ה 19 ועד לימינו, הייתה משפחת רוטשילד מעמודי התווך בהתהוותה, בהקמתה ובפיתוחה של מדינת ישראל. במשך העשורים הארוכים האלה המשפחה ניצבה תמיד בחזית הגשמת הדרך הרעיונית של מדינה יהודית מתקדמת, שתהא לא רק בית לעם היהודי אלא גם סמל ומופת של צדק חברתי ושוויון הזדמנויות. קרן רוטשילד קיסריה היא ממשיכת הדרך של חזון זה, אשר התגבש לפני למעלה ממאה שנה וממשיך לפעום בחוזקה גם בקרב צאצאיו וממשיכי דרכו של הנדיב הידוע.
 

הקמת הקרן ומודל הפעילות הייחודי

קרן אדמונד דה רוטשילד נוסדה ע"י הברון אדמונד דה רוטשילד, נכדו של "הנדיב הידוע". בעוד סבו טבע את חותמו ברכישת אדמות ויישובם, ייזכר הברון אדמונד דה רוטשילד בזכות תרומתו לתיעושה של ארץ ישראל ותרומותיו הנדיבות למוסדות חינוך ותרבות.

בסוף שנות ה - 50 העבירה משפחת רוטשילד את אדמות קיסריה (כ - 30,000 דונם), לקרן רוטשילד קיסריה והזמינה את המדינה להיות שותפה בקרן.

המודל על פיו פועלת הקרן הינו מודל ייחודי לפיו, כל ההכנסות מפיתוח היישוב קיסריה, עוברות מהחברות הבנות של קרן רוטשילד קיסריה - החברה לפיתוח קיסריה והחברה לנכסי קיסריה, לקרן, וזו תורמת את רווחיה לקידום החינוך וההשכלה הגבוהה בישראל.
 

כאשר נפטר הברון אדמונד דה רוטשילד בשנת 1997, עברו הקבוצה הבנקאית ורשת הקרנות הפילנתרופיות של המשפחה לידי בנו - הברון בנימין דה רוטשילד. הברון בנימין דה רוטשילד ורעייתו הברונית אריאן דה רוטשילד, מעורבים ומובילים את פעילות קרן אדמונד דה רוטשילד  בישראל כחלק מרשת קרנות אדמונד דה רוטשילד הפועלות בתחום החינוך ברחבי העולם.