מרכזי נעורים - פיתוח התנדבות זהות ומנהיגות צעירה בישובים דרוזים

שם הפרויקט:

מרכזי נעורים - פיתוח התנדבות זהות ומנהיגות צעירה בישובים דרוזים

 

מיקום:

צפון הארץ
 

"מעשה" הוא ארגון חברתי שנוסד בשנת 2004 במטרה לקדם את ערך ההתנדבות ולהוביל מסגרות התנדבותיות לצעירים בישראל באופן שוויוני ומקצועי. מסגרות ההתנדבות של "מעשה" מיועדות לצעירים בגילאי 21-18 מאוכלוסיות מוחלשות במדינת ישראל, להם לא ניתנה עד כה הזדמנות ראויה לקחת חלק במעגל ההתנדבות והמנהיגות במדינה, ולצעירים בני 18-15 המהווים פלטפורמת גיוס למסגרות ההתנדבות.
פעילות המתנדבים מתבצעת ביישובי הפריפריה וכוללת התנדבות בתחום החינוך, פיתוח כישורים אישיים וחברתיים, העמקת נושאי מנהיגות, זהות ותרבות, שיפור השכלה ופיתוח תמונת עתיד. התהליך כולו מתבצע תוך ליווי אישי וקבוצתי של אנשי סגל מקצועיים.

"מרכזי נעורים" הינו מודל ייחודי של התנדבות ומנהיגות בחברה הדרוזית, שהחל במע'אר. כל מרכז יישובי מקדם ויוזם פעילויות חינוכיות, חברתיות וסביבתיות העולות מתוך הצרכים ביישוב, עם דגש על פעילות לבני נוער, במטרה לפתח מנהיגות מקומית צעירה. המודל מציע הפעלה של קבוצות צעירים על פני רצף גילאים: קהילה בוגרת (בעיקר סטודנטים), קבוצת מתנדבות בשנת שירות, ובניית קבוצת מנהיגות צעירה לבני נוער. קבוצות המנהיגות עוסקות בלימוד נושאי התנדבות ומנהיגות, פיתוח זהות יחד עם התנדבות בחינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי. בניית מרכזי נעורים ביישובים הדרוזים יהוו תשתית לכלל פעילות הנוער והצעירים ביישוב, ופלטפורמה לצרכים מגוונים עבור בני הנוער והצעירים, יחד עם פיתוח מנהיגות והתנדבות מקומית, פעילות עם נוער בסיכון, בניית תמונת עתיד מקצועית, פעילויות פנאי והעשרה לימודית - על פי צרכי הקהילה והרשות. מרכז הנעורים פעל מזה כחמש שנים, במתכונת פיילוט בחמישה יישובים.

לאור הצלחת התוכנית, בחודש אפריל 2012, קבלה הממשלה החלטה אסטרטגית  להרחיב את  מודל הפעילות של מרכזי נעורים לכלל היישובים הדרוזים בגליל, לצד העמקת הפעילות במרכזים. במסגרת השותפות במרכזי הנעורים, מלווה קרן רוטשילד קיסריה כ-50 צעירות מן המגזר הדרוזי משנת ההתנדבות במרכזי הנעורים ועד לסיום הלימודים האקדמיים. התוכנית מעודדת אותן לעשייה חברתית-התנדבותית ומלווה את הצעירות בתהליך עיצוב הקריירה האישית ובבחירת מקצוע בדגש על פיתוח יכולות אישיות, מקצועיות ותעסוקתיות. במהלך השנה נערכות הצעירות לקראת יציאתן ללימודים אקדמיים ולהשתלבות איכותית במעגל העבודה.

.

אקדמיה לחיים - משרות אזרחי להשכלה גבוהה

קרן אדמונד דה רוטשילד זיהתה חפיפה בין אוכלוסיות שלא מתגייסות לצבא לבין אוכלוסיות בעלות ייצוג חסר באקדמיה, ולכן בשנת 2012 יזמה את תכנית "אקדמיה לחיים", הפונה לצעירים בעלי פוטנציאל ומחויבות חברתית, שבחרו לתרום לחברה באמצעות שנת התנדבות.


שנת ההתנדבות משמשת כפלטפורמה להעצמה אישית ולהכנה ללימודים אקדמיים ובהמשך המשתתפים מלווים לאורך הלימודים האקדמאים עד לסיום התואר והשתלבות מוצלחת במשק.
התכנית כוללת ליווי אישי וקבוצתי, הכוון אקדמי, השלמות לצורך קבלה ללימודים, מיומנויות רכות ובהמשך גם תגבור אקדמי וסיוע כלכלי.


נתוני מחקר מדידה והערכה חיצוני המלווה את התכנית מראים כי בקרב קבוצות הצעירים הערביים מהצפון שיעור הכניסה של משתתפי אקדמיה לחיים ללימודים אקדמאיים הוא פי 3 ויותר מאשר בקרב קבוצות דומות של מתנדבים שאינם חלק מתכנית אקדמיה לחיים, ונתוני הנשירה של המשתתפים נמוכים מנתוני הנשירה בכלל הסטודנטים הערבים.  בקרב צעירות בסיכון,  משתתפות אקדמיה לחיים השתלבו פי 16(!) מצעירות  דומות בשירות לאומי, שעד כה כמעט לא הצליחו להיכנס לאקדמיה. 

   
בשנת 2016 התכנית התרחבה משמעותית ונכנסה גם לחברה הבדואית בדרום וכוללת היום 240 משתתפים. התכנית מופעלת בשיתוף פעולה עם בת עמי, מפעלות חינוך וחברה, מרכז מעשה, יוזמת אג'יק-קרן אברהם, ועמותת אזרחים בונים קהילה בשיתוף התאחדות הסטודנטים. 

המרכז לניהול קריירה- המכללה האקדמית הדסה בירושלים

המכללה האקדמית הדסה בירושלים הינה מכללה בעלת אוריינטציה חברתית ותעסוקתית המושכת אליה סטודנטים מכל קצוות החברה הישראלית, חברה ערבית, פריפריה גיאוגרפית וחברה חרדית, אשר כמחציתם דור ראשון להשכלה גבוהה.

  
בשנת 2013 ייסדה קרן אדמונד דה רוטשילד במכללה את המרכז לניהול קריירה שנועד להקנות לסטודנטים ולבוגרי המכללה כלים ומיומנויות שיסייעו להם בתכנון הקריירה ובהשתלבות מהירה וקלה בשוק התעסוקה המאתגר של המאה 21.
המרכז מספק שירותי הכוון תעסוקתי אישי; סדנאות שונות- מכתיבת קורות חיים, ראיונות עבודה ועד סדנאות רישות  (Net Working ); תכנית התמחויות; חשיפה למעסיקים ולתפקידים; ושירותי איתור משרות והשמה בפועל.  בשנתיים האחרונות המרכז מחדד את המענים הניתנים לסטודנטים בחוגים ייחודיים ופועל להכשרת כלל הסגל האקדמי בתחום החיבור לתעסוקה.
בשנת תשע"ה לקחו חלק ישיר בפועלות המרכז 510 סטודנטים ובשנת תשע"ו 836 סטודנטים. מספר המשרות שהמרכז פרסם קפץ מ-333 בתשע"ה ל-510 בתשע"ו ואילו מספר הסטודנטים והבוגרים שהושמו בעזרת המרכז קפץ  מ-73 ל-122.

תל-חי מלגות ופעילות לקידום לימודי המדעים

שם הפרויקט:

מלגות ופעילות לקידום לימודי המדעים באזור אצבע הגליל
 

המקום:

מכללת תל חי
 

מלגות בדגש על מסלולי המדעים ועל האוכלוסיה הדרוזית. המכללה האקדמית תל חי החלה לפעול כמוסד אקדמי עצמאי בהיתר המועצה להשכלה גבוהה בשנת 1993. כיום מתקיימים במכללה לימודים ב-11 חוגים אקדמיים, ללימודי תואר ראשון ושני, ושלל תכניות לימוד לא אקדמיות. מאז היווסדה, המכללה האקדמית תל חי עוסקת בפעילות אקדמית קהילתית המשלבת בין קורסים אקדמיים, מחקרים ופעילות בתוך הקהילה במגוון תחומים.

במסגרת זו, החל משנת 2008, קרן רוטשילד קיסריה השקיעה בתכנית מלגות לקידום המדעים ולמען שילוב סטודנטים מטעם מכללת תל חי בקהילות הגליל העליון בקרבת המכללה. התכנית המשותפת לקרן רוטשילד קיסריה ולמכללת תל חי העניקה מלגות במטרה לעודד את הסטודנטים החדשים לבחור בלימודי מדעים בביו-טכנולוגיה או במדעי הסביבה, ולשלבם בפעילות למען חיזוק הקהילה, הסביבה וקידום לימודי המדעים באזור הגליל העליון. התכנית משלבת סטודנטים מקבוצות שונות בחברה הישראלית: סטודנטים דרוזים סטודנטים מעיירות הפיתוח, סטודנטים מקיבוצי האזור וסטודנטים המקבלים מלגה ומבקשים להשתלב בלימודי המדעים במכללה. הסטודנטים פועלים בישובים, בבתי הספר ובמסגרת המרכז האקדמי לנוער בתל חי ונותנים שיעורי תגבור לתיכוניסטים לקראת הבגרויות ומסייעים לקדם חשיבה מדעית ולפתוח צוהר לתלמידי בתי הספר התיכוניים ללימודי מדעים בעתיד. באמצעות תוכנית זו תיבנה עתודה צעירה להמשך לימודים אקדמיים בחוגי המדעים המדוייקים ומדעי הטבע באזורי הפריפריה. תכנית התמיכה של קרן רוטשילד קיסריה לקידום לימודי המדעים, מחזקת את מעמדה האקדמי של המכללה בתחומים הללו ומגדילה את מספר הסטודנטים המשתתפים בה. תוכנית זו יוצרת זיקה בין הסטודנטים לבין האזור ותורמת לפיתוחו.

שה"ם - המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק

שם הפרויקט:

שה"ם - המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק
 

המקום:

האוניברסיטה הפתוחה
 

יותר מארבעים אלף סטודנטים לומדים כיום באוניברסיטה הפתוחה בשיטת ההוראה מרחוק. שיטה זו מבוססת על לימוד אינדיבידואלי מתוך ספרי לימוד שנכתבו בידי טובי החוקרים בארץ. הסטודנט יכול ללמוד את החומר באופן עצמאי, בזמן, במקום ובקצב הנוחים לו. ברוב הקורסים עומדים לרשות הסטודנט מפגשי הנחיה בקבוצת לימוד הסמוכה למקום מגוריו. האוניברסיטה הפתוחה מקדישה משאבים רבים כדי לתת מענה לקשיים ולאילוצים המיוחדים לקהל הסטודנטים המגוון שלה. שילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק מציע לסטודנטים כלים נוספים היכולים לסייע להם ללמוד ולהצליח.

מרכז שה"ם, המופקד על שילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק, הוקם בשנת 1995 ונועד לשמש גוף מקצועי שייעודו, שילוב מושכל של טכנולוגיות מידע בפרדיגמת ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה. המרכז עוסק באפיון, בפיתוח, בבדיקה ובהטמעה של פתרונות פדגוגיים אינטגרטיביים, המבוססים על טכנולוגיה, שנועדו לענות על צרכים מגוונים המתעוררים בעת ההוראה של קורסים מרחוק, להעשיר את הלמידה ולהעצים את חוויית הלימוד. בצוות המרכז נכללים מומחים פדגוגיים וטכנולוגיים, ובהם מעצבי למידה, מתכנתים, אנשי תשתיות ובדיקות תכנה, ויחידה גדולה העוסקת בצילומי וידאו המאפשרים מפגשים חיים המבוצעים מאולפני האו"פ והקלטות של מפגשים והרצאות, הניתנות לצפיה בכל זמן.

קרן רוטשילד קיסריה הבינה את החשיבות שבפיתוח שיטות הוראה בשילוב טכנולוגיות מתקדמות והחליטה לבוא לעזרתה של האוניברסיטה. בשנת 2002 תרמה קרן רוטשילד קיסריה לאוניברסיטה הפתוחה תרומה, שיועדה במיוחד עבור מרכז שה"ם. כיום מאותרים ונבחנים במרכז פתרונות לצרכים לימודיים, בשיתוף המחלקות האקדמיות, ובעת הצורך אלה מפותחים ומותאמים לצרכים הייחודיים של הקורס. טכנולוגיות הלמידה מאפשרות שיפור והעשרה של חומר הלימוד, פיתוח דגמים חלופיים לספרי הלימוד הכתובים וחלופות למפגשי הנחיה פנים מול פנים.

האוניברסיטה הפתוחה קבעה כמדיניות שלכל קורס הנלמד בה יהיה אתר משלו, המתפקד כמרכז למידה וירטואלי. סביבת הלמידה האינטרנטית שפותחה במרכז שה"ם, מהווה תשתית ומעטפת לאתרי הקורסים. כיום כמעט לכל קורס יש אתר באינטרנט שבו אפשר למצוא חומרי עזר והעשרה מסוגים שונים הרלוונטיים ללימוד הקורס. באתר מתקיימת תקשורת שוטפת בין הסטודנטים למנחים ובין הסטודנטים לבין עצמם, בכל עת ומכל מקום. הסטודנט יכול למצוא באתר גם מידע אדמיניסטרטיבי של הקורס וכן גישה לשירותים המקוונים הרבים שהאוניברסיטה מציעה. במהלך שנת 2011, שה"ם תעביר בהדרגה את אתרי הקורסים מסביבת הלמידה הותיקה "אופוס" לסביבת הלמידה החדשה, מבוססת קוד פתוח, "אופאל". פרויקט נוסף המעסיק את שה"ם השנה הוא דיגיטציה של ספרים, הן לקוראים ניידים והן לרשת.